หน้าหลัก ข้อมูลโครงการ ลักษณะโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ


ที่ตั้งโครงการ

โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอ้อมน้อย - สามพราน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 2 อำเภอ 6 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และเทศบาลตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม